gestió Comptable

Delega la Gestió Comptable a Enheiss i estalvia temps i mals de cap. El nostre equip de professionals està a la teva disposició per assessorar-te

Elecció de la forma jurídica nous negocis

Elaboració i anàlisi d'estats
comptables i financers

Elaboració i anàlisi de balanços
i comptes de resultats

Elaboració de pressupostos

anàlisi financers

Confecció i presentació de
comptes Anuals

Comptabilitat aplicant el NPGC

Legalització de llibres comptables

Informa't aquí