Gestión Fiscal y Tributaria

Tenim com a premissa aconseguir-te les majors avantatges fiscals tant per a tu com per la teva empresa. Realitzem una gestió fiscal i tributària eficaç, personalitzada i complint la legislació vigent. Ens encarreguem de:


Declaraciones mensuales, trimestrales y anuales

Subministrament Immediat d'Informació (SII)

Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento

Impost sobre Societats

declaracions informatives

Contestación y requerimientos,
recursos i al·legacions

 ;

Altas y modificaciones censales

Obtención de certificados

Gestión de Tributos, recepción y
seguimiento de notificaciones

 ;

 ;